Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

WSM ogłasza przetarg na PRZEBUDOWĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W ROZDZIELNI GŁÓWNEJ ZASILAJĄCEJ CZĘŚĆ BUDYNKU UŻYTKOWANĄ PRZEZ SDK W BUDYNKU SPOŁECZNEGO DOMU KLTURY PRZY UL. SŁOWACKIEGO 19A W WARSZAWIE

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
26-10-2017
Numer ogłoszenia
33691641
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-737 Warszawa
Ulica
Elbląska 14
Osoba kontaktowa
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółyPRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa
ogłasza przetarg na:
PRZEBUDOWĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W ROZDZIELNI GŁÓWNEJ ZASILAJĄCEJ CZĘŚĆ BUDYNKU UŻYTKOWANĄ PRZEZ SDK W BUDYNKU SPOŁECZNEGO DOMU KLTURY PRZY UL. SŁOWACKIEGO 19A W WARSZAWIE
Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Biura Zarządu WSM pok. 220 w cenie 50zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 8:00-13:00.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest:
Ireneusz Rak e-mail: ireneusz.rak@wsm.pl; tel. 22 56 13 443,
Łucja Jagielska e-mail: lucja.jagielska@wsm.pl; tel. 22 56 13 443,
Od Oferentów wymagane są:
- wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 15.000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na nr konta:
PKO BP XV o. Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na przebudowę instalacji elektrycznych w rozdzielni głównej w budynku Społecznego Domu Kultury" oraz "nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert", należy składać w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14, pok. 7 do 26.09.2017r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14, w sali konferencyjnej
w dn. 26.09.2017r. o godz. 12.30. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Przedmiot zamówienia należy wykonać do 31.12.2017r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
33691641
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne