Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przeprowadzenie sprawozdania finansowego.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33691728
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Gębarzewska 15

SzczegółyOGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, ul. Gębarzewska 15,
zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.
- W ofercie prosimy podać warunki wykonania badania, cenę, termin wykonania i warunki płatności.
- Ofertę należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15 w Radomiu w zamkniętych kopertach
z dopiskiem "Badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok" w terminie do dnia 20.10.2017 r.
Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru ofert.
O wynikach zostaną poinformowani wszyscy składający ofertę.
33691728
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne