Ogłoszenie

Przeprowadzenie sprawozdania finansowego.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33691728
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Gębarzewska 15

SzczegółyOGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, ul. Gębarzewska 15,
zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.
- W ofercie prosimy podać warunki wykonania badania, cenę, termin wykonania i warunki płatności.
- Ofertę należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Gębarzewskiej 15 w Radomiu w zamkniętych kopertach
z dopiskiem "Badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok" w terminie do dnia 20.10.2017 r.
Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru ofert.
O wynikach zostaną poinformowani wszyscy składający ofertę.
33691728
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne