Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przegląd instalacji gazowych.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33691989
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Składowa 9

SzczegółyWarszawa, dnia 06.09.2017 r.
Przetarg nr 21/T/2017
MSM "ENERGETYKA"
Administracja Osiedla "Stegny Południe"
02-764 Warszawa, ul. Portofino 8
tel./fax /22/ 842-00-41,www.msmenergetyka.pl/przetargi

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
(w trybie przetargu nieograniczonego)
"Wykonanie corocznych przeglądów instalacji gazowej i przewodów wentylacyjnych w budynkach będących w zasobach Administracji Osiedla "Stegny Południe w Warszawie"
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać
po ustaleniu terminu telefonicznie pod nr /22/ 842-02-01 w siedzibie Zamawiającego
Warszawa, ul. Portofino 8 pok. 1 w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 1000-1500
Do kontaktów z oferentami w sprawach technicznych upoważniony jest
insp. ds. sanitarnych: Jan Sosnowski - tel. (22) 842-00-41
Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w formie pieniądza w wysokości
7 000,- PLN. słownie : (siedem tysięcy złotych)
Termin pobrania materiałów przetargowych do 22.09.2017 r. do godziny 15:00
Oferent który nie pobrał Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia od Zamawiającego zostanie wykluczony przez Zamawiającego z postępowania przetargowego.
Składanie ofert: w siedzibie Zamawiającego ul. Portofino 8 do dnia 25.09.2017 r.
do godz. 17:30 w pok. nr 8 (sekretariat)
Otwarcie ofert: w siedzibie Zamawiającego - Warszawa ul. ul. Portofino 8
w Sali Konferencyjnej pok.11, dnia 26.09.2017 r. o godz. 10:00
33691989
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne