Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont kotłowni gazowej

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33691869
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Planty 15

SzczegółyOGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANF w Radomiu ul.Planty 15
teł. 48 36-218-10,48 36-224-85, fax 48 36-226-19
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu kotłowni gazowej w budynku ul. Przeskok 8 w Radomiu.
Wymagany termin realizacji zamówienia - 22 wrzesień 2017 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia odebrać można osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 11. Cena formularza - 100 zł.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 8 w terminie do dnia 24 sierpnia 2017 r. do godz. 1300. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2017 r. o godzinie 1530.
Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacać na konto Spółdzielni nr 16 3020 4317 0000 5002 0017 2650 w PKO BP S.A. I/Oddział Centrum Radom.
Upoważniony do kontaktu z oferentami - Kazimierz Zychowicz i Pani Grażyna Grochola w godzinach 8 -15.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub zmniejszenia zakresu robót bez podania przyczyny.
33691869
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne