Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie oznakownai poziomego i pionowego osiedla

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-10-2017
Numer ogłoszenia
33703411
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-10-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-611 Radom
Ulica
Wyścigowa 19

Szczegóły"Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE" w Radomiu ul. Wyścigowa 19, ogłasza przetarg nieograniczony Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego osiedla "USTRONIE". Dokumenty przetargowe można uzyskać w siedzibie Spółdzielni - ul. Wyścigowa 19, pokój nr 6, tel. 48 385-74-00 wew. 126. Opłata za dokumenty przetargowe wynosi 61,50zł brutto. Wpłaty należy dokonywać na konto nr DnB NORD 95 1370 1154 0000 1701 4639 8500.
Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni pok. nr 30 do dnia 12.10.2017r. do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2017r. o godz. 1015 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "USTRONIE" ul. Wyścigowa 19 w sali narad (parter).
Przetarg organizowany jest w oparciu o Regulamin Zlecania Dostaw i Usług Obcym Wykonawcom SM "USTRONIE" z dnia 13.02.2014r.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn."
33703411
drukuj ogłoszenie