Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Usługi medycyny pracy i internistyczne dla pracowników Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
19-12-2018
Numer ogłoszenia
33730058
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-737 Warszawa
Ulica
Elbląska
Osoba kontaktowa
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółyPRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa
ogłasza przetarg na:
Usługi medycyny pracy i internistyczne dla pracowników Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Biura Zarządu WSM pok. 220 w cenie 50zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 8:00-15:00.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest:
Marzena Wiszniewska e-mail: marzena.wiszniewska@wsm.pl tel. 22 56 13 413,
Od Oferentów wymagane są:
- wniesienie do dnia 18.12.2017 r. wadium w wysokości: 2.500,00zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) na nr konta:
PKO BP XV o. Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: " Oferta na usługi medycyny pracy i internistyczne dla pracowników Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2018" oraz "NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM KOMISYJNEGO OTWARCIA OFERT" należy składać w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14, pok. 7 do 19.12.2017r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14, w sali konferencyjnej
w dn. 19.12.2017 r. o godz. 12.00.
Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
33730058
drukuj ogłoszenie