Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup i dostawa materiałów budowlanych, hydraulicznych, elektrycznych, środków czystości i BHP dla SM JAS MOS Jastrzębie Zdrój

śląskie, Jastrzębie-zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33736005
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Słoneczna 18a
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JAS-MOS

SzczegółySPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JAS-MOS" w Jastrzębiu-Zdroju ul. Słoneczna 18A tel. 32 47 626 36÷38
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
1) Zakup i dostawa materiałów budowlanych, hydraulicznych,
elektrycznych, środków czystości i BHP -wadium 1 000,00 zł
Wymagania ofertowe można pobrać ze strony internetowej www.smjasmos.pl/ogłoszeniapo przesłaniu potwierdzenia wykupu wymagań ofertowych wraz z danymi firmy (nazwa, adres, NIP) na e-mail: przetargi@smjasmos.pllub otrzymać w godz. od 8:00 do 14:00 w pokoju nr 12 w dniach od 18.12.2017r.
do 05.01.2018r.
Numer konta, na które należy wnosić opłatę za wymagania ofertowe: 81 1020 2472 0000 6102 0018 1735
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy zaakceptują tryb przeprowadzenia przetargu określony
w obowiązującym w SM "JAS-MOS" Regulaminie Przetargowym oraz spełnią i wykupią wymagania ofertowe
w cenie:
1) 61,50 zł i wpłacą wadium najpóźniej do 09.01.2018r. do godz. 10:30
Oferta powinna być dostarczona w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, oznakowanych zgodnie
z założeniami wymagań ofertowych.
Ofertę wraz z ceną należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego w terminie do dnia:
1) 09.01.2018r. do godz. 10:45
Przetargi zostaną rozstrzygnięte najpóźniej do 30 dni od daty otwarcia.
Oferta jest ważna przez okres 60 dni od daty jej złożenia.
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu, a także, że może być unieważniony bez podania przyczyn.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:
1) Paweł Jarosz - tel. (32) 4762636 wew. 41 - materiały elektryczne
2) Renata Jopek - tel. (32) 4762636 wew. 55
33736005
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne