Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE !!!

,

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
153779
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
20-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Darłowo, 18.12.2017 r.

OGŁOSZENIE !!!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk"
w Darłowie, ul. Wyspiańskiego 23; tel. 94 314 33 51

ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do składania ofert na:

„Montaż kotłów gazowych kondensacyjnych i dostosowanie instalacji w pomieszczeniach technicznych (wykonanie kotłowni) w budynkach przy ul. Wieniawskiego 22, Ks. Anny 3,
Ks. Anny 1 i Kr. Jadwigi 9, Kr. Eryka Pomorskiego 1,3,5 w Darłowie".

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji kotłów gazowych
kondensacyjnych w pomieszczeniach technicznych, kominów na ścianie budynku,
wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji
technologicznych, dokonanie rozruchu i eksploatacji w następujących
nieruchomościach: Wieniawskiego 22, Ks. Anny 3, Ks. Anny 1 i Kr. Jadwigi 9,
Kr. Eryka Pomorskiego 1,3,5 w Darłowie.

Prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę.
Zakres rzeczowy robót jest określony w projekcie technicznym i przedmiarach robót.
Zamawiający dopuszcza zastosowania zamiennych kotłów wraz z automatyką
i osprzętem gwarantującym uzyskanie warunków pracy i parametrów nie gorszych
niż dla projektowanych kotłów.
Potwierdzenie równoważności z projektowanymi kotłami należy przedstawić
wraz z ofertą za pomocą dokumentacji opisującej parametry techniczne proponowanych
kotłów.
Dopuszczenie zamiennych kotłów, materiałów będzie uzależnione od pozytywnej
opinii Zamawiającego i projektanta.

SIWZ można odebrać w siedzibie spółdzielni w pok. nr 3(dział techniczny tel. 94 314 3351).
Oferty należy składać do dnia 09.01.2018 r. do godz. 12:45
w sekretariacie spółdzielni.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.01.2018 r. o godz. 13:00
w siedzibie spółdzielni.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyn.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne