Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
153786
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
21-12-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


OGŁOSZENIE
Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka"
ogłasza przetarg nieograniczony
mający na celu wybór Partnera do Realizacji Inwestycji
na Nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie
w rejonie ulic J. Conrada, Brązowniczej oraz Kwitnącej

Spółdzielnia oczekuje od Oferenta przedłożenia Oferty
na zagospodarowanie Nieruchomości w dwóch wariantach, tj.:

Wariant I: na realizację inwestycji usługowo-mieszkaniowej
przy założeniu wyburzenia wszystkich pawilonów handlowo-usługowych
znajdujących się na ww. nieruchomości i zapewnieniu w nowej zabudowie
- minimum 8.000 m2 powierzchni usługowo-handlowej;

Wariant II: na realizację inwestycji usługowo-mieszkaniowej
przy założeniu przeprowadzenia modernizacji (remontów)
istniejących pawilonów handlowo-usługowych
wraz z realizacją zabudowy usługowo-mieszkaniowej
na niezabudowanej części nieruchomości.

1. Wadium 600 000,00 PLN, wg Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.

2. Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można odebrać,
za okazaniem potwierdzenia wpłaty, w siedzibie Zamawiającego
w Warszawie, ul. P. Nerudy, 1 pok. 15,
w godzinach 10.00-12.00 w dni robocze z wyjątkiem sobót
do dnia 15.01.2018 r.

3. Cena za dokumentację przetargową wynosi: 1 500,00 PLN,
powyższą kwotę należy wpłacić na konto Spółdzielni:
Bank BP SA XV Oddział Warszawa nr 34 1020 1156 0000 7602 0006 6043
4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami
oraz udzielania informacji są: Pani Julia Tyburcy, Anna Raczyńska-Walewska
codziennie w godzinach 10.00- 12.00, tel./fax (22) 669-78-00.

5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
przy ul. P. Nerudy 1, pok. 15.

6. Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2018 r.
o godzinie 15.00.

7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2018 r.
o godzinie 17.00.

8. Kryteria oceny ofert wg Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne