Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargach

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33743486
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-01-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-977 Warszawa
Ulica
Arabska 9
Osoba kontaktowa
ATEŃSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA

SzczegółySPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ATEŃSKA"
03-977 Warszawa, ul. Arabska 9
Ogłasza przetargi nieograniczone na:
1. Malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Nubijskiej 1
Wadium - 11.000 zł
Termin składania ofert - do dnia 29.01.2018 r., do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert - 29.01.2018 r., godz. 12.00
Wymagany termin realizacji: 90 dni kalendarzowych
Cena specyfikacji: 100 zł
2. Malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Egipskiej 5
Wadium - 11.000 zł
Termin składania ofert - do dnia 29.01.2018 r., do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert - 29.01.2018 r., godz. 13.00
Wymagany termin realizacji: 90 dni kalendarzowych
Cena specyfikacji: 100 zł
Opłatę za specyfikacje należy wpłacać na konto Spółdzielni: PKO BP SA XV O. W-wa 91 1020 1156 0000 7002 0007 4526
Odbiór specyfikacji w pok. nr 2 za okazaniem potwierdzenia opłaty. Oferty należy składać w biurze Spółdzielni, pok. nr 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie procedury przetargowej.
33743486
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne