Ogłoszenie

Remont chodnika oraz budowa 15 miejsc postojowych

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33751882
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Inżynierska 17
Osoba kontaktowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
Wrocław ul. Inżynierska 17
Ogłasza przetarg ofertowy na roboty budowlane:
- zad.nr 1 - remont chodnika przy budynku Al. Pracy 1-25a,
- zad.nr 2 - budowa 15 miejsc postojowych przy ul. Różanej 4-6.
Wymagane wadium w wysokości 2 000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) dla każdego z zadań oddzielnie.
Specyfikację istotnych warunków przetargowych można odebrać w Dziale Technicznym Spółdzielni pokój nr 12.
Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ prosimy składać w Centrum Obsługi Mieszkańców (parter), w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub ograniczenia zakresu przetargu bez podania przyczyny.
33751882
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne