Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na remont układu komunikacyjnego na Osiedlu Zachęta SSM w Szczecinie

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-02-2018
Numer ogłoszenia
33751937
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
06-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
71-114 Szczecin
Ulica
Jodłowa

SzczegółyOGŁOSZENIE
Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o "Regulamin zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej" na przedmiot zamówienia
remont układu komunikacyjnego na Osiedlu Zachęta SSM w Szczecinie przy ulicach:
Zadanie 1, ul. Sucharskiego 13, 15 (wadium 2 250,00 zł),
Zadanie 2, ul. Litwinowicza 6, 8 (wadium 2 900,00 zł)
Zadanie 3, ul. Ku Słońcu 24E (wadium 550,00 zł)
Zadanie 4, ul. Ku Słońcu 24C (wadium 4 900,00 zł)
Zadanie 5, ul. Ku Słońcu 24A (wadium 1 400,00 zł)
Zadanie 6, ul. Mikołajczyka 13, 15, 17 (wadium 1 000,00 zł)
Zadanie 7, ul. Santocka 2, 2A (wadium 4 000,00 zł)
Zadanie 8, ul. Mikołajczyka 3, 5 (wadium 1 100,00 zł)
Zadanie 9, ul. Mikołajczyka 2 - 18 (wadium 2 500,00 zł)
Każde z zadań traktowane jest jako odrębne zamówienie.
Termin zakończenia robót obejmujących wszystkie zadania: 14.12.2018 r. z zastrzeżeniem, że termin wykonania zadań 3, 6, 8 wynosi 21 dni, pozostałych zadań 45 dni od momentu wejścia na roboty obejmujące dane zadanie.
Szczegółowe warunki przetargu zawiera Specyfikacja warunków zamówienia, którą w cenie 50 zł można otrzymać w siedzibie SSM przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, pokój 209, tel. 914322541.
Wadium należy wnieść do dnia 28.02.2018 r. do godziny 10:50
w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
Oferty należy składać w kancelarii SSM, przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, do godziny 10:50
w dniu 28.02.2018 r.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie SSM, przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, o godzinie 11:00 w dniu 28.02.2018 r.
Termin związania z ofertą 60 dni. SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn bez podania uzasadnienia.
33751937
drukuj ogłoszenie