Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie remontów w placówkach oświatowych w Częstochowie

śląskie, Częstochowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-02-2018
Numer ogłoszenia
33754584
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
42-217 Częstochowa
Ulica
Śląska 11
Osoba kontaktowa
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Email
iz@czestochowa.um.gov.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Miasto Częstochowa, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, woj. śląskie, tel. 34-37-07-618, faks 34-37-07-170, e-mail: iz@czestochowa.um.gov.pl strona internetowa: http://bip.czestochowa.plogłasza przetarg nieograniczony.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów w następujących placówkach oświatowych w Częstochowie:
Część 1 - remont sali gimnastycznej w Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 przy ul. Łukasińskiego 70/74.
Część 2 - remont sali gimnastycznej i sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Kasztanowa 7/9.
Część 3 - remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 54 (Zespole Szkół nr 1) przy ul. Kukuczki 30.
Część 4 - remont dużej sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kilińskiego 62.
Termin wykonania zamówienia:
a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia:
- Część 1,2 i 3 - od dnia 01.05.2018r.
- Część 4 - od dnia 01.06.2018r.
b) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem: do dnia 20.08.2018r.
Termin składania ofert upływa w dniu 28.02.2018 r. o godz. 930.
33754584
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: