Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach przy ulicy Kwiatkowskiego 8, tel. 32 254 75 64, 32 254 74 47, fax 32...

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
154034
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
08-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda" z siedzibą w Katowicach przy ulicy Kwiatkowskiego 8, tel. 32 254 75 64, 32 254 74 47, fax 32 204 53 14 www.zaleskahalda.pl; sekretariat@zaleskahalda.pl

ogłasza

konkurs ofert na remont i adaptację we własnym zakresie oraz wynajem lokalu użytkowego w Katowicach, ulica Mościckiego 6 (pawilon ABC segment B) należący do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej ,.Załęska Hałda"

1. Powierzchnia lokalu 350,50 m2.

2. Istniejące przyłącza wod.-kan., centralnego ogrzewania, gazu i elektryczne przygotowane do rozprowadzenia.

Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1. Rodzaj prowadzonej działalności
2. Czas na przeprowadzenie remontu i adaptacji lokalu
3. Okres czasu wynajmu lokalu
4. Wysokość proponowanej przez oferenta stawki eksploatacyjnej (bez mediów) za 1 m2 wynajmowanej powierzchni.

Przed przystąpieniem do złożenia oferty należy obowiązkowo przeprowadzić wizję lokalu i uzgodnienia szczegółów technicznych. Sprawę prowadzi mgr inż. Jacek Koszembar, pokój nr 4 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda", telefon 32 254 75 64.

Ustalone terminy na przeprowadzenie wizji to poniedziałki wtorki, środy i czwartki w okresie od 12 do 22 lutego 2018 roku, w godzinach pracy Spółdzielni.

Zamknięte koperty z ofertami na konkurs należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda", ulica Kwiatkowskiego 8 w Katowicach, pokój nr 10 -sekretariat.
Termin składania ofert upływa 28 lutego 2018 roku do godziny 9.00. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu, tj. 28 lutego 2018 roku o godzinie 9.30. Ogłaszającemu konkurs przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z:


Wiadomości Lokalne