Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na malowanie klatek schodowych w Szczecinie

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
01-03-2018
Numer ogłoszenia
33755847
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
71-114 Szczecin
Ulica
Jodłowa

SzczegółyOGŁOSZENIE
Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie
ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o "Regulamin zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej" na przedmiot zamówienia
malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w Szczecinie:
Zadanie 1, ul. Zawadzkiego 49, 51 (wadium 1 500,00 zł),
Zadanie 2, ul. Szafera 84, 86 (wadium 1 500,00 zł),
Zadanie 3, ul. Zawadzkiego 164, 166 (wadium 1 500,00 zł),
Zadanie 4, ul. Romera 83, 85 (wadium 1 500,00 zł),
remont kiosków wejściowych i malowanie parterów klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w Szczecinie:
Zadanie 5, ul. Ku Słońcu 24D (wadium 1 500,00 zł),
Zadanie 6, ul. Ku Słońcu 24E (wadium 1 500,00 zł),
remont kiosku wejściowego budynku mieszkalnego w Szczecinie:
Zadanie 7, ul. Ku Słońcu 24C (wadium 1 000,00 zł),
Każde z zadań traktowane jest jako odrębne zamówienie.
Termin wykonania zadań 1, 2, 3, 4 wynosi 60 dni każde, zadań 5, 6, 7 wynosi 45 dni każde
od momentu wejścia na roboty obejmujące dane zadanie.
Szczegółowe warunki przetargu zawiera Specyfikacja warunków zamówienia,
którą w cenie 50 zł można otrzymać w siedzibie SSM przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, pokój 209, tel. 914322541.
Wadium należy wnieść do dnia 01.03.2018 r. do godziny 1050
w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
Oferty należy składać w kancelarii SSM, przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, do godziny 1050
w dniu 01.03.2018 r.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie SSM, przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, o godzinie 1100 w dniu 01.03.2018 r.
Termin związania z ofertą 45 dni. SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
z ważnych przyczyn bez podania uzasadnienia.
33755847
drukuj ogłoszenie