Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
154050
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-02-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ks. Ludwika Tunkla 147

SzczegółyOGŁOSZENIE

MGSM „Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. ks. Ludwika Tunkla 147 ogłasza przetargi na wykonanie następujących robót:

Zadanie nr 1 „Docieplenie wraz z usunięciem materiałów budowlanych zawierających azbest, ze wzmocnieniem płyt osłonowych ścian warstwowych budynków mieszkalnych usytuowanych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Krzywoustego 1-1b i Krzywoustego 3-3b"

Zadanie nr 2 „Docieplenie wraz z usunięciem materiałów budowlanych zawierających azbest, ze wzmocnieniem płyt osłonowych ścian warstwowych budynku mieszkalnego usytuowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Narcyzów 7-7a"

Zadanie nr 3 „Docieplenie wraz z usunięciem materiałów budowlanych zawierających azbest budynku mieszkalnego usytuowanego w Świętochłowicach przy ulicy Wojska Polskiego 35abc"

Oferty pisemne należy złożyć oddzielnie na poszczególne zadania, w zamkniętych kopertach opisanych zgodnie z SIWZ w terminie do 7.03.2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zarządu w Kancelarii Głównej (pok. nr 213).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.03.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pok. nr 114.

Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium na każde Zadanie osobno w wysokości:

Zadanie nr 1 35 000,00 zł
Zadanie nr 2 25 000,00 zł
Zadanie nr 3 30 000,00 zł

w terminie do 6.03.2018 r.
(datą wpływu wadium jest data wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni, tj. www.perspektywa.com.pl.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny. Informacji na temat przetargów udziela mgr Jacek Rubisz, tel. (32) 340 76 31 wewn. 14.

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: