Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg na wykonanie remontu dźwigów osobowych

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33767387
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Popowice"
54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28
www.smpopowice.pl
tel. 71/355-63-73
fax. 71/355-76-99
Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:
Wykonanie remontu 8 sztuk dźwigów osobowych w XI kondygnacyjnych budynkach mieszkalnych będących pod zarządem SMLW "Popowice" we Wrocławiu
1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2018 r.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest:
a) spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW "Popowice";
b) wpłacenie na konto Spółdzielni wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia tysięcy) do dnia 27.03.2018 r.;
3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. SIWZ można odebrać w sekretariacie SMLW "Popowice" przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto w pokoju nr 1.
5. Oferty należy składać w terminie do 29.03.2018 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu.
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 29.03.2018 r. o godz. 11:00.
7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach od 8:00 do 13:00 jest Mirosław Ołdakowski tel. 71/355-63-73 (wew.29).
8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.
33767387
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne