Ogłoszenie

Przetarg na wykonanie remontu dźwigów osobowych

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33767387
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Popowice"
54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28
www.smpopowice.pl
tel. 71/355-63-73
fax. 71/355-76-99
Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:
Wykonanie remontu 8 sztuk dźwigów osobowych w XI kondygnacyjnych budynkach mieszkalnych będących pod zarządem SMLW "Popowice" we Wrocławiu
1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2018 r.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest:
a) spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW "Popowice";
b) wpłacenie na konto Spółdzielni wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia tysięcy) do dnia 27.03.2018 r.;
3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. SIWZ można odebrać w sekretariacie SMLW "Popowice" przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto w pokoju nr 1.
5. Oferty należy składać w terminie do 29.03.2018 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu.
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 29.03.2018 r. o godz. 11:00.
7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach od 8:00 do 13:00 jest Mirosław Ołdakowski tel. 71/355-63-73 (wew.29).
8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.
33767387
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne