Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg na remont przyłączy kanalizacji

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33767416
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-03-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Popowice"
54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28 www.smpopowice.pltel. 355-63-73, fax 355-76-99
Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:
Remont przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z poziomami w budynkach mieszkalnych będących pod zarządem SMLW " Popowice"
1.Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.10.2018r. .
2. Warunkiem udziału w przetargu jest :
a) spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane
dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW "Popowice",
b) wpłacenie do dnia 26.03.2018r. wadium w wysokości 150.000 PL
słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych na konto Spółdzielni.
3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty
wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. SIWZ można odebrać od dnia 14.03.2018 w sekretariacie SMLW "Popowice"
przy ulicy Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto
w pokoju nr 1
5. Oferty należy składać w terminie do 27.03.2018 r. do godziny 10.00
w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28
we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 27.03.2018 r. o godz. 11.00 .
7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach
od 9.00 do 15.00 jest Pan Zdzisław Piasta tel. 71 355-63-73 ( wew.29 )
8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta,
unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn .
33767416
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne