Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Konserwacji i naprawa dźwigów osobowych

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
30-05-2018
Numer ogłoszenia
33791601
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-737 Warszawa
Ulica
Elbląska
Osoba kontaktowa
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółyPRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa
ogłasza przetarg na:
KONSERWACJĘ I NAPRAWY DŹWIGÓW OSOBOWYCH ZAINSTALOWANYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH PRZY UL. NIEDZIELSKIEGO 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E W WARSZAWIE.
Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Administracji Osiedla Niedzielskiego, ul. Niedzielskiego 2, 01-875 Warszawa, w cenie 50 zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, w dniach poniedziałek - piątek, w godz. 8.00-13.00.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: Danuta Szewczyk, e-mail: niedzielskiego@wsm.pl; kontakt tel. 22/427-19-93.
Od oferentów wymagane są:
- wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na nr konta:
PKO BP XV O/Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na konserwację i naprawy dźwigów osobowych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych przy ul. Niedzielskiego 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E w Warszawie" oraz "nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert",
należy składać w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14, pok. 7 do 30.05.2018 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14, w sali konferencyjnej w dniu 30.05.2018 r. o godz. 12.00. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
33791601
drukuj ogłoszenie