Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie i montaż balustrad trasów

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-05-2018
Numer ogłoszenia
33791603
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-737 Warszawa
Ulica
Elbląska
Osoba kontaktowa
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółyPRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa
ogłasza przetarg na:
WYKONANIE I MONTAŻ BALUSTRAD TARASÓW KONDYGNACJI WYSOKIEGO PARTERU W BUDYNKU SPOŁECZNEGO DOMU KULTURY PRZY UL. SŁOWACKIEGO 19 A W WARSZAWIE
Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Biura Zarządu WSM, pok. 220 w cenie 50 zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-13.00.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: Piotr Matysiak, e-mail: piotr.matysiak@wsm.pl; tel. 22 56 13 443.
od oferentów wymagane są:
- wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na nr konta:
PKO BP XV o. Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na wykonanie i montaż balustrad tarasów kondygnacji wysokiego parteru w budynku Społecznego Domu Kultury" oraz "nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert" należy składać w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14, pok. 7 do 29.05.2018 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14, w sali konferencyjnej w dniu 29.05.2018 r. o godz. 12.00. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
33791603
drukuj ogłoszenie