Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rozbudowa loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

warmińsko-mazurskie, Szczytno

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33796371
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-05-2018

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
12-100 Szczytno
Ulica
Wańkowicza 4
Osoba kontaktowa
WM Wańkowicza 4

SzczegółyOGŁOSZENIE O PRZETARGU
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. "JURAND"
12-100 SZCZYTNO UL.POLSKA 38
e-mail: jurandtbs@poczta.onet.pl
Tel. 89 6242429 ; Fax : 89 6242016 ; REGON : 510852808, NIP : 745-16-09-936
działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Wańkowicza 4 w Szczytnie, zaprasza do składania ofert na wykonanie rozbudowy loggi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wańkowicza 4 w Szczytnie.
Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Elżbieta Żebrowska pokój nr 4, Robert Lis pokój nr 3, telefon 896242429.
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie w terminie do dnia 14.06.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert dnia 15.06.2017r. Godz. 12:20.
Kryteria oceny ofert: - Cena ofertowa 100%.
TBS zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
33796371
drukuj ogłoszenie