Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg w oparciu o " Regulamin zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Szczecińśkiej Spółdzielni Mieszkaniowej " na przedmiot zamówienia

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
22-06-2018
Numer ogłoszenia
33797295
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-05-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
71-114 Szczecin
Ulica
Jodłowa

SzczegółyOGŁOSZENIE
Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie
ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o "Regulamin zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej" na przedmiot zamówienia
remont układu komunikacyjnego w Szczecinie przy ul. Sucharskiego 4-14
Termin zakończenia robót: 28.09.2018 r.
Szczegółowe warunki przetargu zawiera Specyfikacja warunków zamówienia,
którą w cenie 50 zł można otrzymać w siedzibie SSM przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, pokój 209, tel. 914322541.
Wadium w wysokości 10 000,00 zł należy wnieść do dnia 22.06.2018 r. do godziny 10:50
w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
Oferty należy składać w kancelarii SSM, przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, do godziny 10:50
w dniu 22.06.2018 r.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie SSM, przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, o godzinie 11:00 w dniu 22.06.2018 r.
Termin związania z ofertą 60 dni. SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
z ważnych przyczyn bez podania uzasadnienia.
33797295
drukuj ogłoszenie