Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg na modrnizację dźwigów

dolnośląskie, Lubin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33804390
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa "NOWA" w Lubinie, ul. Żurawia 15 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Modernizacja dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych przy ulicach:
Kruczej 20 i Sowiej 5 w Lubinie.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 50,00 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 9) lub za zaliczeniem pocztowym.
Osoba uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:
-Kierownik ds. techniczno - eksploatacyjnych; telefon 76/846-26-19
-Inspektor nadzoru; telefon 76/846-26-20
Wysokość wadium oraz warunki uczestnictwa w przetargu określa
specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 1).
Termin składania ofert upływa dnia 25.06.2018 roku do godz. 10.30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.06.2018 roku o godz. 11.00
Obecność oferentów na przetargu obowiązkowa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
33804390
drukuj ogłoszenie