Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa " Chemik " ogłasza przetarg na remont polegający na wymianie poziomej instalacji ciepłej wody i cyrkulacji wraz z armaturą w tym zaworami podpionowymi w budynku w Policach

zachodniopomorskie, Police

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-06-2018
Numer ogłoszenia
33804412
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
72-009 Police
Ulica
Roweckiego

SzczegółyOGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chemik"
72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91 42-44-080
ogłasza przetarg nieograniczony na:
"Remont polegający na wymianie poziomej instalacji ciepłej wody i cyrkulacji wraz z armaturą, w tym zaworami podpionowymi (odcinającymi piony) w budynku przy
ul. Okulickiego 32-42 w Policach".
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 4 000 zł /słownie: cztery tysiące złotych/.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać ze strony internetowej
SM "Chemik" w Policach zakładka przetargi
lub
osobiście w siedzibie Spółdzielni w godz. 8:00 - 15:00 pok. 12.
Oferty należy składać do dnia 29.06.2018 r. w sekretariacie Spółdzielni
Otwarcie ofert w dniu 02.07.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
33804412
drukuj ogłoszenie