Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA wraz z zawiadomieniem o odrzuceniu oferty

,

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
154706
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
21-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa" Sp. z o.o.

Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
na: „Dostawę 6 (sześciu) żurawi wieżowych"


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
wraz z zawiadomieniem o odrzuceniu oferty


I. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa" Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, jako Zamawiający, działając na podstawie §19 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa"
Sp. z o.o. (dalej „Regulamin"), zawiadamia o unieważnieniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia na: „Dostawę 6 (sześciu) żurawi wieżowych".

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie §17 ust. 1 pkt 3) Regulaminu, tj. w związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące unieważnienia przedmiotowego postępowania,
dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.pgmbw.pl.


Prezes Zarządu
/-/ Marek Miturski

 

 

drukuj ogłoszenie