Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
154710
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
22-06-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” sp. z o.o.
(dalej zwana: „Zamawiającym”)
ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa
tel./fax: (+48) 22 845 19 97
www.pgmbw.pl
e-mail: info@pgmbw.pl
NIP: 525-000-29-65, KRS: 0000096436
na podstawie
postanowień §10 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” sp. z o.o.

ogłasza przetarg nieograniczony
na realizację zamówienia obejmującego dostawę 6 (sześciu) żurawi wieżowych
wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2006 r.
termin realizacji zamówienia: do dnia 30 września 2018 r.

i zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotowego zamówienia
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Olesińskiej 21
w pokoju nr 304 (sekretariat),
najpóźniej w terminie do dnia 29 czerwca 2018 roku do godz. 12:00.
ogłoszenie o wynikach postępowania zostanie zamieszczone
na wskazanej powyżej stronie internetowej Zamawiającego
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania, w szczególności
w zakresie wymogów, jakim powinny odpowiadać składane oferty,
dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.pgmbw.pl.

Prezes Zarządu
/-/ Marek Miturski

drukuj ogłoszenie