Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na remont przyziemia budynku biurowego

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-07-2018
Numer ogłoszenia
33810548
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-049 Warszawa
Ulica
Świętokrzyska
Osoba kontaktowa
CENTRUM I SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa "Centrum I"
ul. Świętokrzyska 31/33A, 00-049 Warszawa
tel. 022 827-83-14
ogłasza przetarg nieograniczony z negocjacją ceny na następujące roboty:
Remont przyziemia budynku biurowego położonego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 31/33A.
Zakres prac obejmuje wymianę istniejącej ślusarki zewnętrznej, okładzin ścian i części posadzek zewnętrznych, w szczególności tarasu antresoli od strony Pasażu Rowickiego zgodnie z projektem budowlanym.
Wadium 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
Oczekiwany termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż do dnia 30.11.2018 r.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargów:
- Termin składania ofert do dnia 25 lipca 2018 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM I".
- Szczegółowe warunki zamówienia oraz udziału w postępowaniu zawarte są w SIWZ, który można otrzymać w siedzibie SM "CENTRUM I" w godz. 9.00 - 14.00.
- Wadium należy wpłacać na konto Spółdzielni Mieszkaniowej "Centrum I" nr 71 1020 1156 0000 7802 0007 3718.
- Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- Kryteria oceny ofert: cena 70%, okres gwarancji 10%, referencje i doświadczenie 10%, termin wykonania 10%.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022 827-83-14 w. 16.
33810548
drukuj ogłoszenie