Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Serwis i konserwacja domofonów

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-07-2018
Numer ogłoszenia
33811696
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-587 Gdynia
Ulica
Korzenna 15
Osoba kontaktowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa Karwiny

SzczegółySPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KARWINY"
w Gdyni, ul. Korzenna 15
ogłasza przetargi nieograniczone na:
Serwis i konserwację 4.020 szt. instalacji domofonowych w budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Karwiny" w Gdyni.
Oferty należy składać w Kancelarii Spółdzielni, pokój 42, do dnia 24.07.2018 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni, w pokoju nr 38, w dniu 24.07.2018 r. o godz. 10.10.
?Warunki szczegółowe i zakres konserwacji domofonów oraz kryteria oceny i ich znaczenie zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
?Specyfikacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. 31 lub 32, oraz po uiszczeniu opłaty 100,00 zł za 1 specyfikację.
?Wysokość wadium i forma wniesienia określona jest w Specyfikacji.
?Termin związania z ofertą 60 dni.
?Informacji udzielamy pod nr. tel. 058-781-03-75 wew. 14.
Zarząd może unieważnić lub odwołać przetarg bez podania przyczyny.
33811696
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: