Ogłoszenie

Przebudowa sanitariatów na Terminalu T2

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33812048
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Słowackiego 200
Osoba kontaktowa
Port Lotniczy Sp. z o.o.

SzczegółyOGŁOSZENIE
ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. "PORT LOTNICZY GDAŃSK"
w sprawie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
pn.
"Przebudowa sanitariatów na Terminalu T2"
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 33/2010 Zarządu Spółki - Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem ze środków funduszy Unii Europejskiej (treść Zarządzenia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce "Przetargi").
Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.
Dalsze informacje dostępne są na stronie www.airport.gdansk.plw zakładce Przetargi.
33812048
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne