Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych

śląskie, Częstochowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33812944
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
42-217 Częstochowa
Ulica
Śląska
Osoba kontaktowa
Urząd Miasta Częstochowa

SzczegółyOGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Miasto Częstochowa, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, woj. śląskie, tel. +48/34 37-07-617, faks +48/34 37-07-170, e-mail: iz@czestochowa.um.gov.plstrona internetowa: http://bip.czestochowa.plogłasza przetarg nieograniczony.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu pod nazwą: Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa, dla procedury "Zaprojektuj i zbuduj".
Termin wykonania zamówienia:
a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: w dniu następnym po podpisaniu umowy;
b) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: po końcowym odbiorze wykonanego zadania oraz po całkowitym rozliczeniu zadania z wykonawcami robót budowlanych i wszelkimi instytucjami finansującymi zadanie.
Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 31.10.2019 r.
Przewidywany termin zakończenia zadania i jego rozliczenia - do dnia 27.12.2019 r.
(termin rozliczenia zadania zgodny z wytycznymi instytucji
współfinansującej zadanie)
Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa w dniu 16.07.2018 r. o godz. 9.30.
33812944
drukuj ogłoszenie