Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wymianę poziomów instalacji ciepłej wody.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
26-07-2018
Numer ogłoszenia
33814045
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-737 Warszawa
Ulica
Elbląska
Osoba kontaktowa
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółyPRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa
ogłasza przetarg na:
Wymianę poziomów instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w garażu podziemnym GP-1, GP-2, GP-3 wraz z montażem zestawu hydroforowego na instalacji wody zimnej w budynku przy ul. Hery 11 w Warszawie.
Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Administracji Osiedla Niedzielskiego, ul. Niedzielskiego 2, 01-875 Warszawa, w cenie 50 zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-13.00.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest:
Piotr Matysiak, e-mail: Piotr.matysiak@wsm.pl; tel. 22 56 13 443.
od oferentów wymagane są:
- wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 7.500,00 zł
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) na nr konta:
PKO BP XV O. Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na wymianę poziomów instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w garażu podziemnym GP-1, GP-2, GP-3 wraz z montażem zestawu hydroforowego na instalacji wody zimnej w budynku przy ul. Hery 11 w Warszawie" oraz "nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert", należy składać w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14, pok. 7 do 26.07.2018 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14, w sali konferencyjnej w dniu 26.07.2018 r. o godz. 12.00. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
33814045
drukuj ogłoszenie