Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. ogłosił przetarg p.n.: " Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym - Fundusz Pożyczkowy - sygnatura postępowania KPFR/PF/3/2018

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
14-08-2018
Numer ogłoszenia
33813781
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-07-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Przedzamcze 8
Strona www
www.kpfr.pl/bip

SzczegółyOgłoszenie o przetargach nieograniczonych
Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. jako Menadżer Funduszu Funduszy, na podstawie umowy nr WP-II-E.433.1.2.2017 informuje, iż w dniu 6 lipca 2018 ogłosił przetargi nieograniczone p.n.:
"Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym - Fundusz Pożyczkowy" - sygnatura postępowania KPFR/PF/3/2018
"Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym -Fundusz Poręczeniowy" - sygnatura postępowania KPFR/PF/4/2018
Postępowania realizowane będą w ramach środków Funduszu Funduszy "Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020" pochodzącymi z Poddziałania 1.6.1 Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem w/w Postępowań jest wybór Pośredników Finansowych, którzy świadczyć będą zleconą przez Zamawiającego usługę wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym definiowanym zgodnie z art. 37 Rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. odpowiednio - Fundusz Pożyczkowy lub Fundusz Poręczeniowy, do którego Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Projektu "Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020", z którego udzielane będą odpowiednio Pożyczki lub Poręczenia oraz który będzie podlegał zwrotowi do Zamawiającego na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy Operacyjnej - Pożyczka lub Istotnych Postanowieniach Umowy Operacyjnej - Poręczenie.
Wartość wkładu finansowego planowanego do wniesienia z Funduszu Funduszy do Instrumentów Finansowych utworzonych przez Pośredników Finansowych w ramach postępowania KPFR/PF/3/2018 wynosi 15 045 000,00 zł.
Wartość wkładu finansowego planowanego do wniesienia z Funduszu Funduszy do Instrumentów Finansowych utworzonych przez Pośredników Finansowych w ramach postępowania KPFR/PF/4/2018 wynosi 6 375 000,00 zł.
Zamawiający w ramach obu postępowań przewiduje udzielenie zamówienia podstawowego oraz ewentualnych zamówień w ramach Prawa Opcji. Wysokość środków udostępnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100% wysokości pierwotnego Zamówienia.
Miejsce świadczenia usług - województwo kujawsko-pomorskie. Termin składania ofert - 14.08.2018r.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kpfr.pl/bip
33813781
drukuj ogłoszenie