Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018 - 2019

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-09-2018
Numer ogłoszenia
33826926
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-08-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Rybki 31-35
Osoba kontaktowa
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

SzczegółyZaproszenie do składania ofert
Rada Nadzorcza Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu zaprasza uprawnionych Wykonawców do składania ofert badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018 - 2019 zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Oferta powinna zawierać:
proponowaną organizację i harmonogram badania,
projekt umowy,
informacje o biegłym rewidencie, który przeprowadzi badanie,
listę referencyjną z ostatnich trzech lat,
proponowaną cenę (netto) badania i warunki płatności.
Ze sprawozdaniami finansowymi za poprzednie lata, sprawozdaniami zarządu oraz innymi informacjami niezbędnymi do przygotowania oferty można zapoznać się w VII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego w Toruniu, nr KRS 0000014934.
Oferty prosimy składać w terminie do 12.09.2018 roku, do godz. 1400, na adres:
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rada Nadzorcza
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń
Oferta - badanie sprawozdania finansowego
33826926
drukuj ogłoszenie