Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dostawa paneli gazowych i mebli medycznych do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

dolnośląskie, Jelenia Góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500233283-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
27-09-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Lwówecka
Nr telefonu
756 453 365
Email
rektorat@kpswjg.pl
Strona www
www.kpswjg.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500233283-N-2018 z dnia 27-09-2018 r.
Jelenia Góra:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 620285-N-2018
Data: 21/09/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Krajowy numer identyfikacyjny 23048061900000, ul. ul. Lwówecka  18, 58503   Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 453 365, e-mail rektorat@kpswjg.pl, faks 756 453 310.
Adres strony internetowej (url): www.kpswjg.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2018-10-01
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2018-10-04

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: