Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Spóldzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na wykonanie robót budowlanych

świętokrzyskie, Chmielnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33841406
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-020 Chmielnik
Ulica
OS. 22 Lipca
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHMIELNIKU

SzczegółyOGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa 26-020 Chmielnik ul.Piastów 16
tel.41 354-34-86 ogłasza przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na wykonanie robót budowlanych pod nazwą :
I zadanie ,, REMONT BALKONÓW I ŚCIAN Z OCIEPLENIEM BL.16
W CHMIELNIKU. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 01.11.2018r.
Zakończenia 31.07.2019r.
II zadanie "REMONT BALKONÓW I ŚCIAN Z OCIEPLENIEM BL.142
W GNOJNIE" termin rozpoczęcia ustala się na dzień 01.04.2019r.
Zakończenia 31.10.2019r.
Przedmiar robót remontowych na każde zadanie oddzielnie, jest dostępny od dnia 02.10.2018r w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Chmielniku w dni robocze
w godz. 8,00 - 15,00 . Oferta winna zawierać:
-oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiarem robót na poszczególne zadania i dokonał wizji lokalnej obiektu przeznaczonego do remontu, warunkami przetargu, książką przedmiaru robót i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
proponowaną cenę usługi netto, podatek VAT, brutto na każde zadanie oddzielnie,
-określony termin zapłaty za roboty, faktura częściowa lub wydłużony termin,
-proponowane wskaźniki kosztorysowania R.M.S. + narzuty,
-oświadczenie ,że oferent posiada kwalifikacje niezbędne do wykonania oferty oraz kadrę pracowniczą z aktualnymi uprawnieniami pracy na wysokościach łącznie
z kierownikiem budowy,
-dowód wpłaty wadium,
-aktualne zaświadczenie ZUS i Urzędu Skarbowego (ważność 6 miesiące),
-wykaz 2 robót identycznych wykonanych przez oferenta w ostatnich 2 latach
-zaświadczenie o niekaralności z KRS,
-szczegółowy kosztorys wykonawcy,
-określenie terminu udzielenia gwarancji.
Oferty w zaklejonych kopertach z napisem "PRZETARG-remont balkonów i ścian
z ociepleniem bloku Nr 16 w Chmielniku" i PRZETARG- remont balkonów i ścian z ociepleniem bloku nr 142 w Gnojnie" należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Chmielniku do dnia 16.10.2018r do godz. 12,00. W tym samym terminie należy również wpłacić wadium w wysokości po 7.000,00zł PLN na każde zadanie. Oferty nie kompletne będą wykluczone. Wyklucza się podwykonawców. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Piastów 16 dnia 16 .10.2018r o godz. 13,00.
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHMIELNIKU zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, zadania bez podania przyczyn .
33841406
drukuj ogłoszenie