Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na roboty budowlane polegające na budowie instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych w Szczecinie

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-10-2018
Numer ogłoszenia
33844335
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
71-114 Szczecin
Ulica
Jodłowa

SzczegółyOGŁOSZENIE
Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Jodłowa 7A w Szczecinie tel: 091 43 22 522 ogłasza przetarg nieograniczony na:
Roboty budowlane polegające na budowie instalacji ciepłej wody w dwóch budynkach mieszkalnych przy ul. Klonowica 15,15a,15b,15c ( zadanie I ) i Mikołajczyka 8,10,12 ( zadanie II) w Szczecinie, wraz z likwidacją indywidualnych gazowych podgrzewaczy wody. Dodatkowo dla zadania I zakres prac obejmuje wymianę pionów zimnej wody i kanalizacji żeliwnej .
Każde zadanie stanowi odrębne postępowanie.
Termin realizacji robót do: 28.02.2019 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w cenie 100 zł +VAT w siedzibie Zamawiającego, pokój 207,101, tel.091 43 22 546/515. Wadium w wysokości 10.000 zł ( zadanie I ) oraz 5.000 zł ( zadanie II) należy wnieść do 23.10.2018 roku do godz. 10:00
Wadium przetargowe może być wniesione przelewem na rachunek bankowy:
51 1020 4795 0000 9902 0003 9685 lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Zwrot wadium zostanie dokonany na warunkach SIWZ.
Oferty należy składać w kancelarii SSM przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie do dnia 24.10.2018 do godz. 11:45. Oferent jest związany ofertą 45 dni od daty otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 211 w dniu 24.10.2018 r. o godz.12.00.
Informacji udziela - Dział Eksploatacji tel.: 091 43 22 546/515, 509 313 170.
Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
33844335
drukuj ogłoszenie