Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

PRZETARG WYKONANIE REMONTU POSADZKI W GARAŻU

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-10-2018
Numer ogłoszenia
33844562
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-737 Warszawa
Ulica
ELBLĄSKA
Osoba kontaktowa
WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółyPRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa
ogłasza przetarg na:
WYKONANIE REMONTU POSADZKI W GARAŻU W BUDYNKU BIURA ZARZĄDU WSM PRZY UL. ELBLĄSKIEJ 14 W WARSZAWIE.
Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Biura Zarządu WSM pok. 220 w cenie 50zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 8:00-13:00.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest:
Ireneusz Rak e-mail: ireneusz.rak@wsm.pl; tel. 22 56 13 443,
Piotr Matysiak e-mail: piotr.matysiak@wsm.pl; tel. 22 56 13 443,
Od Oferentów wymagane są:
- wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 7.500,00zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych) na nr konta:
PKO BP XV o. Warszawa 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na wykonanie remontu posadzki w garażu w budynku Biura Zarządu WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie" oraz "nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert", należy składać w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14, pok. 7 do 25.10.2018 do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w WSM, ul. Elbląska 14, w sali konferencyjnej
w dn. 25.10.2018 o godz. 12.30 oferent jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
33844562
drukuj ogłoszenie