Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wymiana pionów elektrycznych i tablic rozdzielczych

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33845665
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
---

SzczegółyKrzycka Spółdzielnia Mieszkaniowa we Wrocławiu, ul. Przyjaźni 93a tel. 71 78 31 251, ogłasza przetargi nieograniczone na wymianę pionów elektrycznych i tablic rozdzielczych w budynkach ul. Przyjaźni 55, 69÷85.
Termin: rozpoczęcie - listopad 2018 r. zakończenie - do uzgodnienia. Wadium: 2 000,00 zł na każdy budynek; wpłata i zwrot wg SIWZ.
Inne warunki - wg SIWZ. SIWZ i Regulamin można pobrać w siedzibie zamawiającego od 24.10.2018 r., godz. 12.00. Należy składać oddzielne oferty na każdy z w/w budynków. Termin składania ofert do 06.11.2018 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego. Część jawna przetargu rozpocznie się
o godz. 12.00 w dniu 06.11.2018 r. w siedzibie Zamawiającego. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo niewybrania żadnej oferty oraz unieważnienia przetargu.
33845665
drukuj ogłoszenie