Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE „Wykonanie orurowania na magazynie kwasu siarkowego w ZAKŁADACH CHEMICZNYCH „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o. o.”

,

Najważniejsze informacje

Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
155229
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
11-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-400 Tarnobrzeg
Ulica
Chemiczna 3

Szczegóły


ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol" TARNOBRZEG sp. z o. o. ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg, zapraszają do składania ofert na modernizację układu orurowania czterech zbiorników magazynowych kwasu siarkowego w Oddziale Produkcji Nawozów Pylistych w ZAKŁADACH CHEMICZNYCH „Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o. o.
Opis stanu istniejącego:
Aktualnie magazyn kwasu siarkowego składa się z czterech zbiorników V - 1200 m3. Układ rurociągów pozwala przetransportować kwas siarkowy na instalacje produkcji nawozów przy pomocy dwóch pomp. Każda z pomp obsługuje dwa zbiorniki magazynowe.
Założenia i zakres do planowanego zadania:
1. Przeprowadzenie analizy modernizacji orurowania na magazynie w sposób pozwalający transportować kwas siarkowy ze zbiorników magazynowych na odległość ok. 350 m i wys. 8 m przy pomocy jednej pompy 8KAN16.
2. Wykonanie dokumentacji technicznej zmodernizowanej instalacji.
3. Demontaż istniejącej instalacji w zakresie jej modernizacji.
4. Dostawa i montaż nowego systemu orurowania wraz z zaworami i pompą tłoczącą kwas na instalację wraz z zasilaniem elektrycznym i sterowaniem.
5. Uruchomienie i przeszkolenie użytkownika.
Wszelkie informacje dotyczące postępowania ofertowego znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.zchsiarkopol.pl , zakładka: „Przetargi".
Oferty w formie papierowej proszę składać na adres naszej Spółki w terminie do 18.10.2018 r. włącznie. Dopuszczalna jest wersja elektroniczna, po której należy dosłać oryginalną wersję papierową.
Przed złożeniem oferty należy odbyć wizytę inwentaryzacyjną oraz podpisać umowę o zachowaniu poufności.

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: