Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na montaż wykładzin na klatkach schodowych w budynku położonym w Szczecinie

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
08-11-2018
Numer ogłoszenia
33850628
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
71-114 Szczecin
Ulica
Jodłowa 7A

SzczegółyOGŁOSZENIE
Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie
ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o "Regulamin zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej" na przedmiot zamówienia:
montaż wykładzin na klatkach schodowych w budynku położonym w Szczecinie przy ul. Ratajczaka 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.
Szczegółowe warunki przetargu zawiera Specyfikacja warunków zamówienia,
którą w cenie 50 zł można otrzymać w siedzibie SSM przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, pokój 209, tel. 914322541.
Termin wykonania robót w klatkach 1-4 do 21.12.2018 r., pozostałe do 30.04.2019 r.
Wadium w wysokości 6 000,00 zł należy wnieść do dnia 08.11.2018 r. do godziny 10:50
w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
Oferty należy składać w kancelarii SSM, przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, do godziny 10:50
w dniu 08.11.2018 r.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie SSM, przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie, o godzinie 11:00w dniu 08.11.2018 r.
Termin związania z ofertą 30 dni. SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
z ważnych przyczyn bez podania uzasadnienia.
33850628
drukuj ogłoszenie