Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Świadczenie usług pralniczych dla SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
500255627-N-2018
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
24-10-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-731 Sopot
Ulica
ul. Bitwy pod Płowcami
Nr telefonu
58 5511228 w. 241
Email
dyrektor@sanatorium-helios.com.pl
Strona www
www.sanatorium-helios.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 500255627-N-2018 z dnia 24-10-2018 r.
Sopot:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 638111-N-2018
Data: 2018-10-18
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie, Krajowy numer identyfikacyjny 19134832100000, ul. ul. Bitwy pod Płowcami  63/65, 81-731   Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 5511228 w. 241, e-mail dyrektor@sanatorium-helios.com.pl, faks 58 550 70 06.
Adres strony internetowej (url): www.sanatorium-helios.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-26, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-30, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: