Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg pisemny niograniczony na wybór wykonawców robót na osiedlu mieszkaniowym

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33874357
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
30-147 Kraków
Ulica
Na Błonie
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WIDOK

SzczegółySPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIDOK"
30-147 Kraków, ul. Na Błonie 7
tel.: 12-637-3865, e-mail: sekretariat@smwidok.krakow.pl
ogłasza
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
Na wybór wykonawców robót na osiedlu mieszkaniowym "WIDOK" w Krakowie, 2019 r.:
1. Remont istniejącego ciągu pieszego o nawierzchni bitumicznej na działce nr 455/56 obręb 6 Krowodrza w Krakowie.
2. Remont płyt manewrowych w zespole garażowym nr3 zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Na Błonie 7C.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ) oraz inne informacje będą dostępne od dnia 2019-01-16 na stronie internetowej: http://www.smwidok.krakow.pl.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 2019-02-05 (wtorek), do godz. 945.
Komisyjne otwarcie złożonych ofert z udziałem oferentów, nastąpi w siedzibie Zamawiającego na Sali konferencyjnej, dnia 2019-02-05 (wtorek), od godz. 10.00 , wg harmonogramu zawartego w SIWZ.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
33874357
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: