Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

SBM " ATEŃSKA " ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę jednobiegowego zespołu napędowego w dźwigu w budynku przy ul. Saskiej 10.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33874250
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-977 Warszawa
Ulica
Arabska 9
Osoba kontaktowa
ATEŃSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA

SzczegółySPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-M1ESZKANIOWA "ATEŃSKA"
03-977 Warszawa, ul. Arabska 9
Ogłasza przetargi nieograniczone na:
1. Wymianę kompletnego jednobiegowego zespołu napędowego o udźwigu 500 kg w dźwigu zainstalowanym w budynku wielorodzinnym przy ul. Saskiej 10, ilość przystanków 13, nr ewidencyjny 3127000167.
Terminy:
- składania ofert - do dnia 24.01.2019 r. do godz. 11.30
- otwarcia ofert - dnia 24.01.2019 r., godz. 12.00.
Wadium - 1000,- zł
Cena specyfikacji: 50 zł
Wymagany termin realizacji zamówienia: 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy (nie więcej niż 8 dni od daty zatrzymania dźwigu).
2. Wymianę kompletnego jednobiegowego zespołu napędowego o udźwigu 500 kg w dźwigu zainstalowanym w budynku wielorodzinnym przy ul. Afrykańskiej 7 - dźwig prawy, ilość przystanków 12, nr ewidencyjny 3127068740.
Terminy:
- składania ofert - do dnia 24.01.2019 r. do godz. 11.30
- otwarcia ofert - dnia 24.01.2019 r., godz. 12.30.
Wadium - 1000,- zł
Cena specyfikacji: 50 zł
Wymagany termin realizacji zamówienia: 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy (nie więcej niż 8 dni od daty zatrzymania dźwigu).
3. Wymianę kompletnego jednobiegowego zespołu napędowego o udźwigu 500 kg w dźwigu zainstalowanym w budynku wielorodzinnym przy ul. Afrykańskiej 7 - dźwig lewy, ilość przystanków 12, nr ewidencyjny 3127068739.
Terminy:
- składania ofert - do dnia 24.01.2019 r. do godz. 11.30
- otwarcia ofert - dnia 24.01.2019 r., godz. 13.00.
Wadium - 1000,- zł
Cena specyfikacji: 50 zł
Wymagany termin realizacji zamówienia: 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy (nie więcej niż 8 dni od daty zatrzymania dźwigu).
4. Wymianę kompletnego jednobiegowego zespołu napędowego o udźwigu 500 kg w dźwigu zainstalowanym w budynku wielorodzinnym przy ul. Lizbońskiej 4, ilość przystanków 13, nr ewidencyjny 3127000416.
Terminy:
- składania ofert - do dnia 24.01.2019 r. do godz. 11.30
- otwarcia ofert - dnia 24.01.2019 r., godz. 13.30.
Wadium - 1000,- zł
Cena specyfikacji: 50 zł
Wymagany termin realizacji zamówienia: 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy (nie więcej niż 8 dni od daty zatrzymania dźwigu).
Opłatę za specyfikacje należy wpłacać na konto Spółdzielni: PKO BP SA XV O. W-wa 91 1020 1156 0000 7002 0007 4526.
Odbiór specyfikacji w pok. nr 2 za okazaniem potwierdzenia opłaty.
Oferty należy składać w biurze Spółdzielni, pok. nr 9.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie procedury przetargowej.
33874250
drukuj ogłoszenie