Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” ogłasza przetarg nieograniczony

,

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
155735
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
15-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe",
Tel. 728 359 450-454
44-253 Rybnik, Os. Południe 37,


ogłasza
przetarg nieograniczony na:


Bieżąca obsługa i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych
przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe" w Rybniku w branżach:
a).instalacyjnej, sanitarnej (wod.-kan., gazowej, c.o. bez obsługi węzłów cieplnych),
b).budowlanej.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do 31.12.2019r.
z możliwością przedłużenia stosownym aneksem do umowy na kolejny rok.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe" lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert
w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 30.01.2019r. do godziny 8:45.

Miejsce składania ofert: „Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe"
Dział eksploatacyjno-techniczny, Os.Południe 37, 44-253 Rybnik

Otwarcie ofert dnia 30.01.2019r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

drukuj ogłoszenie