Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

SBM " RUDA " ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany drzwi stalowych na pożarowe.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33876898
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-684 Warszawa
Ulica
Klaudyny 18A
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA RUDA

SzczegółySPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
"RUDA"
01-684 Warszawa, ul. Klaudyny 18a,
tel. ( 22 ) 833 59 09; 833 91 79; faks ( 22 ) 833 61 27; sbmruda@sbmruda.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie wymiany drzwi stalowych na drzwi pożarowe o klasie odporności ogniowej EI 30 oraz klasie dymoszczelności S oddzielających:
- klatkę schodową od korytarza w budynkach Klaudyny 4, Klaudyny 28, Klaudyny 30, Gwiaździsta 21 i Gwiaździsta 25
- platformę ewakuacyjną od korytarza w budynku Klaudyny 6.
Łączna ilość drzwi do wymiany: 50 szt.
Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa Bielany
Wymagany termin realizacji:
30.04.2019 r. /dotyczy 27 szt. w budynkach: Kl. 4, Gw. 21 i Gw. 25/
30.06.2019 r./dotyczy 23 szt. w budynkach: Kl. 6, Kl. 28 i Kl. 30/
Wadium : 17.500,00zł
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 100 zł można odebrać odpłatnie w siedzibie zamawiającego - pok. 18 sekretariat.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - pok. 18 sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia 07.02.2019 r. o godz. 15.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.02.2019 r. o godz. 16.00 w siedzibie Zamawiającego
- sala konferencyjna.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami w sprawie przetargu są:
Robert Piecyk - Kierownik Działu Technicznego - tel. 504 190 664
Zbigniew Nowak - Inspektor Nadzoru - tel. 533 979 727
Postępowanie w sprawie przetargu nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 70 %
okres gwarancji - 10%
ocena doświadczenia Wykonawcy - referencje - do 5%
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Z dwoma lub trzema oferentami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe.
Zasięg: cały kraj
Strona: komunikaty
Data emisji: 17.01.2019 r.
Proszę o przesłanie ogłoszenia w celu akceptacji
Tel kontaktowy: 404 190 664 Robert Piecyk
dzial.techniczny@sbmruda.pl
33876898
drukuj ogłoszenie