Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg ofertowy na sprzedaż udziału w nieruchomości.

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33879579
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Biznesowa 2
Osoba kontaktowa
S&S DEVELOPMENT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

SzczegółySYNDYK MASY UPADŁOŚCIOWEJ
S&S Development sp. z o.o. w Kielcach
ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy z wolnej ręki
na sprzedaż udziału w nieruchomości
Przedmiotem sprzedaży jest:
- udział 1763/233976 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Radomiu, ul. Żeromskiego 94, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta przez Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, NR RA1R/00023221/6.
W skład nieruchomości wchodzą działki nr ewidencyjny 73/4 i 75/5 o łącznej pow. 1.333m2
zabudowane budynkiem o kubaturze 9541m2.
Cena wywoławcza udziału 1763/233976 w nieruchomości wynosi 58.600,00zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset).
Warunki przetargu:
Zaakceptowanie Regulaminu przetargu.
Złożenie pisemnej oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w zaklejonej kopercie z napisem "Przetarg" w Biurze Syndyka, ul. Biznesowa 2 lok. 011, 26-600 Radom do dnia 14.02.2019r. do godz. 1400.
Wpłacenie wadium w kwocie 5.860,00zł (pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) na rachunek bankowy nr 92 1020 4317 0000 5102 0457 6973.
Otwarcie ofert komisyjnie nastąpi w terminie do dnia 25.02.2019r.
Regulamin przetargu, operat szacunkowy jest dostępny w Biurze Syndyka w Radomiu,
ul. Biznesowa 2 lok. 011 oraz w aktach sprawy V GUp 83/18 w Sądzie Rejonowym w Radomiu V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 601 374 220.
33879579
drukuj ogłoszenie