Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie przebudowy hydroforni przy ul. Startowej w Gdańsku wraz z uzbrojeniem II strefy wodociągowej

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
09-04-2019
Numer ogłoszenia
33880052
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-460 Gdańsk
Ulica
Pilotów 3
Osoba kontaktowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa Młyniec

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa "Młyniec"
80-460 Gdańsk
ul. Pilotów 3 tel. 58 556 66 60
OGŁASZA PRZETARG NA:
WYKONANIE PRZEBUDOWY HYDROFORNI PRZY UL. STARTOWEJ W GDAŃSKU WRAZ Z UZBROJENIEM II STREFY WODOCIĄGOWEJ, w 3 etapach
I. Remont hydroforni z wymianą zestawu hydroforowego
II. Przebudowa węzłów sieci wodociągowej II strefy
III. Wymiana gniazd wodomierzowych w budynkach
"Specyfikacje istotnych warunków zamówienia" można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni, pok. nr 15 , w godz. 9.00-14.00, po wpłacie bezzwrotnej opłaty w wysokości 100,00 zł + VAT 23% za 1 egz. specyfikacji do przetargu. Wpłatę należy wnieść przelewem na konto Spółdzielni Mieszkaniowej MŁYNIEC BANK PEKAO S.A. 32 1240 1268 1111 0010 4440 7774. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Spółdzielni do dnia 09.04.2019 r. do godz. 9.00.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia składania ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2019 r. o godz.10.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.
33880052
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: