Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

KOMUNIKAT Skarb Państwa – Minister Obrony Narodowej

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
155844
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


KOMUNIKAT

Skarb Państwa - Minister Obrony Narodowej
reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
ul. Nowowiejska 28A, 02-010 Warszawa
informuje, że ma zamiar przeprowadzić przetarg międzynarodowy jednostopniowy
w procedurze zgodnej z dyrektywą NATO AC/4-D/2261na:

Zaprojektowanie i wybudowanie budynków koszarowych w ramach zadania 2RS15002-01 - „Budowa infrastruktury dla zakwaterowania ćwiczących wojsk - obozowisko Głębokie" - ICB/1/2019

1. Przedmiot Zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (DP), wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz przekazanie zadania do użytkowania i eksploatacji Użytkownikowi.
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała:
1) prace projektowe;
2) wycinkę drzew i oczyszczenie terenów;
3) roboty budowlano-montażowe wraz z nadzorem autorskim;
4) rozruch wraz z przekazaniem zadania.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania zdolności do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE i NATO RESTRICTED w tym
do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE we własnych akredytowanych systemach teleinformatycznych, potwierdzonej odpowiednim dokumentem.
3. Wykonawcy zainteresowani udziałem w wymienionym przetargupowinni złożyć wnioski o wydanie „Deklaracji Uprawnienia" do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, (zwanego dalej „MPiT") pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
Kontakt w przedmiotowej sprawie w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej MPiT jest możliwy pod numerem telefonu: (22) 262 97 83, w godz. 9.00-15.00.

Dodatkowe informacje o wymienionym przetargu są dostępne na stronie internetowej MPiT - mpit.bip.gov.pl, zakładka „Informacja o zamówieniach publicznych", pozycja „Przetargi NATO".

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: