Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności upadłego.

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33879937
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
70-807 Szczecin
Ulica
Wiosenna 32
Osoba kontaktowa
CARGO 69 INTERNATIONALE SPEDITION SP. Z O.O.

SzczegółySyndyk Masy Upadłości
Cargo 69 Internationale Spedition sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie
ogłasza przetarg pisemny ofertowy
na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności upadłego
Przetarg obejmuje sprzedaż:
pakietu 6 wierzytelności przysługujących upadłemu, opisanych szczegółowo w załączniku nr 1 do regulaminu przetargu, za najwyższe zaoferowane ceny, nie niższe niż 30% wartości nominalnej powyższych wierzytelności;
wierzytelności upadłego w stosunku do Warmet Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe sp. z o.o. w Szczecinie, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 50% wartości nominalnej, tj. kwotę 2.621,59 zł;
Oferty należy złożyć w biurze syndyka - ul. Królowej Korony Polskiej 24/11 w Szczecinie w terminie do dnia 12 lutego 2019 r. do godziny 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Przetarg wierzytelności, XII GUp 20/14".
Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie przetargu, z którym Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Każdy Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z tym regulaminem.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 509525408 od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 - 15.00.
33879937
drukuj ogłoszenie