Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. ogłasza I przetarg nieograniczony piszemny na sprzedaż używanych środków trwałych

lubelskie, Puławy

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33881313
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SPÓŁKA AKCYJNA

SzczegółyGrupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., 24-110 Puławy, ul. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 ogłaszają :
I PRZETARG NIEOGRANICZONY pisemny na sprzedaż używanych środków trwałych:
1. Transformator o mocy: 80MVA, producent: Elin, Typ: FDL 90000/200,
rok produkcji: 1966, Ilość faz: 3, ciężar całkowity: 124850kg, masa oleju: 33850kg ( aktualnie brak oleju), Numer fabryczny: 1110774, cena wywoławcza 246246,00PLN w tym VAT 23%,
2. Transformator o mocy: 16MVA, producent: Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych i Transformatorów w Żychlinie, Typ: T0Na 16000/30,
rok produkcji: 1965, Ilość faz: 3, ciężar całkowity: 37000kg, masa oleju: 11000kg (aktualnie brak oleju), Numer fabryczny: 16063, Nr inwentarzowy:630000062, cena wywoławcza 79950,00PLN w tym VAT 23%,
Przetarg odbędzie się w dniu 18.02.2019r. o godzinie 10:00 w budynku Sekcji Surowców Wtórnych (budynek A182).
Wyżej wymienione środki trwałe można oglądać w dniach 05.02 - 08.02.2019r. w godz. 7.00 - 13.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu: tel. 81/565-2597, w sprawach formalnych dotyczących przetargu tel. 81/565-2898.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości :
Ad. 1 - 24624,60 PLN, Ad. 2 - 7995,00PLN do dnia 15.02.2019 r., przelewem na konto nr:47 1240 2412 1111 0000 3610 6451 w Pekao SA I O/Puławy.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Na przelewie winna znaleźć się informacja: Wadium na przetarg - "Transformator
o mocy 80MVA i/lub 16MVA".
Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym oferentom zwraca się po zakończeniu przetargu.
Nabywca, który w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg uchyli się od zawarcia umowy, traci złożone wadium.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu .
Oferty pisemne w zamkniętych kopertach prosimy przesyłać na wyżej podany adres do dnia 15.02.2019 r. z dopiskiem na kopercie "Oferta na przetarg - Transformator
o mocy 80MVA i/lub 16MVA" lub osobiście do kancelarii GA ZAP.
Decyduje data wpływu oferty do kancelarii GA ZAP.
W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
33881313
drukuj ogłoszenie